09-7460940 amy@amy.co.il

נכון שה-55 של הים הוא ה-45 של אתמול – אבל צריך להבין מה קורה מתחת לפני העור כדי לתת לעור להקרין רעננות ומרץ.

האנטי אייג’ינג נתפס בפי רבים כמילת גנאי יותר מאשר ברכה. בכלל, רבים נוטים לחשוב כי טיפוח העור בפרט והמראה בכלל זה סוג של מותרות ופינוקים מיותרים, חלק מתחלואי המאה ה-20. אבל הניסיון להאט את השעון הביולוגי שלנו הוא חלק מהטבע. די בלהביט על התנהלותן של חיות שונות על מנת להבין כי שימור ושיפור המראה החיצוני זה חלק אינטגרלי מהמחזור של הטבע.