09-7460940 amy@amy.co.il
מדוע אנטי-אייגינג תופס כל כך שמומת לב היום?

מדוע אנטי-אייגינג תופס כל כך שמומת לב היום?

נכון שה-55 של הים הוא ה-45 של אתמול – אבל צריך להבין מה קורה מתחת לפני העור כדי לתת לעור להקרין רעננות ומרץ. האנטי אייג’ינג נתפס בפי רבים כמילת גנאי יותר מאשר ברכה. בכלל, רבים נוטים לחשוב כי טיפוח העור בפרט והמראה בכלל זה סוג של מותרות ופינוקים מיותרים,...